1

Little Known Facts About جزیره کیش.

News Discuss 
خطـر تکـرار فاجعه گتـوند؛ مخالفت کنشگران محیط‌زیست با آبگیری سد «چم‌شیر» در آب انبارها برای ایجاد تهویه طبیعی و نگه داشتن آب نزدیک به دمای انجماد از بادگیرها استفاده می شده است. با هتل یار می توانید تصاویر، امکانات عمومی و ویژه هر هتل، نقد و بررسی هتل های کیش https://brooks6xyxv.p2blogs.com/17262193/top-latest-five-جزیره-کیش-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story