1

Not known Details About đánh bài tứ sắc

News Discuss 
Lưu ý: Số lệnh cuối cùng của người chơi bao giờ cũng phải là số lẻ. Nếu tổng lệnh của bạn là một số chẵn thì có nghĩa là bạn đã chơi sai luật và bị “phạt nguội” chồng thêm tiền. You may email the website proprietor to let them https://miltone915qst1.yourkwikimage.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story