1

Kho tàng pháp học Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
Gắng sức tu hành để thoát khổ: Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh Ta Bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cánh hoa nào cũng chết, https://alland825vem9.glifeblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story