1

چهار قانون درباره نور Intended To get Damaged

News Discuss 
هواپیمایی آسمان سعی می کند تا امکاناتی را برای مسافران خود در نظر بگیرد و تا حد امکان از آسایش و راحتی آن ها برخوردار سازد. ذره های ریز آب هم مثل منشور، نور خورشید را تجزیه می كنند و رنگین كمان را به وجود می آورند. شرکت هواپیمایی https://socialskates.com/story16287775/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story