1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر مادينه افزودنی تشبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي دل آشوب http://brooks86f0h.review-blogger.com/16089215/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story