1

گزینه های کیهان کائنات

News Discuss 
این فقط ذهن من شماست که معتقد است شما فردی منزوی هستید که در تلاش برای زنده ماندن در یک دنیای خصمانه هستید. پیش از ورود آن به زندگیتان جای آن وسیله را مشخص و خالی کنید. سپس در ذهنتان آن وسیله را به تصویر بکشید و ببینید که در https://www.janbalaghi.com/the-secret-of-the-universe/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story